Uit handen geven van uw salarisadministratie

 

Vragen? Stel ze hier!

Vrijblijvend meer informatie over uitbesteding!

Uit handen geven van uw salarisadministratie

Het op de juiste manier voeren van de salarisadministratie is iets waarvoor een vakkundige moet worden ingezet. Hiervoor ben U bij Buro Bakker Hillegom aan het juiste adres. Bij het voeren van een salarisadministratie komt meer kijken dan alleen het berekenen van bruto naar netto. Er zijn allerlei administratieve verplichtingen die op het juiste tijdstip moeten worden gedaan. Denk maar aan bijvoorbeeld tijdig en volledig digitaal aangifte doen van de berekende salarissen bij de belastingdienst. Ook dienen pensioenfondsen een opgave te krijgen van de verschuldigde premies. Buro Bakker Hillegom kan dit allemaal voor u regelen. Uiteraard gaan we met U rond de tafel zitten en bespreken hoe de gegevens bij ons kunnen worden aangeleverd. Ook nemen wij het aandragen van de salarisgegevens en de administratieve verplichtingen richting de diverse instanties voor onze rekening.

Wveen.com - William van veen